วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

สถานที่บำบัดยาเสพติด

สถานที่บำบัดผู้ที่ใช้สารเสพติด
ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
คลินิกและศูนย์บำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
โรงพยาบาลธัญญรักษ์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี กรมการแพทย์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ อ.สัตหีบ ชลบุรี
ศูนย์เกิดใหม่ อ. สวนผึ้ง ราชบุรี โทร. 0-3226-1040
ศูนย์เกิดใหม่ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3854-1693
ศูนย์ฟื้นฟูชีวิตผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้าอินคอนโทร อ.ลำลูกา ปทุมธานี
โทร. 0-2563-1006-8

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน : หน่วยงานที่รักษาผู้ติดยาและสารเพติดทุกชนิด ตั้งอยู่ที่ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานของ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
soberrecovery : แหล่งรวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับการรักษายาเสพติด สถานบำบัดยาเสพติด ในอเมริกา

(ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาผู้ติดสารเสพติด คลิกเชื่อมโยงเว็บที่ www.matrixthailand.com)
คลินิคจิต-ประสาท 563 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10300
โทร. 0-2243-2142 0-2668-9435

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น